dimecres, 8 de juliol de 2015

El mal anomenat Mas Florit de Sant GenísD’ençà uns anys cap aquí ha aparegut un nou  Mas Florit al municipi de Palafolls, una segona casa anomenada Mas Florit de Sant Genís, per diferenciar-lo del Mas Florit situat vora la riera de la Burgada. Aquest últim ja anomenat tradicionalment de fa temps,quan va adquirir el mas una família provinent de Blanes al segle XVIII, els Florit.
Aquest nou topònim no té cap tradició oral a Sant Genís, ningú el reconeix com a  Mas Florit, la gent més gran entrevistada li donen el nom, al cos central, de  ca la Carme, antiga mestressa de la casa a la meitat del segle XX.. 
La meva teoria a rebre el nom de Mas Florit és que sembla  ser  que una de les famílies que hi van viure, a la casa de Sant Genís, els Puig,   van marxar per anar a viure al Mas Florit de la Burgada i  al cap d'un temps s'acaba batejant la casa d'on havien sortit els Puig amb el nom de la que van anar a parar, que es coneixia com a Mas Florit. En el llibre “Estany Bufador”, el seu autor en Josep Turón ,alies Pepet Florit, explica la trajectòria dels seus avis, els Puig,  i és allà on també no anomena amb cap motiu especial la casa que deixaren els seus avis, i sí queda clar que van al Mas Florit de la Burgada.
He dit que el cos central rebia el nom de Ca la Carme per  la gent de Sant Genís, doncs ha estat  una masia dividida en tres habitatges, ara fa un temps que  dos s’han agrupat, i formen un sol habitatge i és el que erròniament rep el nom que ens ocupa. 
 La primera cosa que em va sorprendre d’aquesta masia era que amb els elements arquitectònics, un portal adovellat i un finestral gòtic, en el cos central, i una altra finestra gòtica desapareguda en l’habitatge de l’esquerra, fet que denota que era una casa d'un cert prestigi social, no sortís mencionada  en cap document antic, o si més no, es pogués reconèixer. 

  
Ara cal doncs  justificar el títol d’aquest text, si no és el Mas Florit que és?
Una casa situada en un nucli, no costa pas massa de ubicar, i l’error de diferents estudis que s’han fet recau en una simple cosa, en donar per fet que can Reig, molt proper al Mas Florit, era el Mas Reig de la documentació antiga.
El Mas Florit de Sant Genís és l’antic Mas Reig que ja apareix al segle XIV, tot i que l’actual can Reig va acabar allotjant una branca surgida del Mas Reig al segle XVII.


 

L'actual Mas Reig a l'esquerra i l'antic a la dreta.

 
La nissaga del Reig ( documentada ja  a Sant Genís al segle XIV)  estava ubicada a la casa que ens ocupa,i  hi van ser-hi fins a mitjans del segle XVIII, quan en Francesc Reig i en Guerau Reig, pare i fill  arrossegant tota una sèrie de censals impagats  del pare i avi respectiu, l’Antoni Reig, la van perdre. Tot això consta en un plet civil de la Real Audiència  que es troba a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, un lligall de 300 pàgines on hi ha tota la documentaciódel procés, que va de l’any 1732 al 1749, amb inventaris, declaracions veïns, partides de defunció, rebuts,relació de censals, subhasta a l’encant ..... on acaba amb la pèrdua de tots els bens de la família, exceptuant l'actual  can Reig, propietat llavors del  Pau Reig, segon fill del Francesc Reig i germà de l'hereu.
Al llarg de l’estudi fet en les diferents finques que formaven el nucli antic de Sant Genís, queda clara la situació diferenciada del Mas Reig i la casa actual de can Reig. La proximitat dels dos edificis ha portat confusió, estem parlant de dues cases separades per una vintena de metres, i afegit a la creació d’un carrer entre els dos edificis distorsiona la realitat de la finques originals.

Uns altres documents, trobats a la Comptadoria d’Hipoteques del segle XIX també confirmen  aquesta conclusió que he arribat, després de molts d’anys de veure que hi havia coses que no em quadraven, diferents inscripcions d’aquestes tres vivendes, en  que es va dividir l'antic mas Reig, són anomenades  com a cases pertanyents al casal  Reig. 
Heus aquí el nom original d’aquesta casa, però els noms evolucionen i ara el Mas Reig és el que és i el Mas Florit de Sant Genís segurament és prou consolidat  per canviar.

Xevi Salicrú

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada