dilluns, 29 de juny de 2015

A mode de pròleg
Avui enceto aquest bloc, i que  aquesta primera entrada  serveixi per justificar el seu nom, Vall de Bossagay.

Així era anomenada el que ara en diem la vall de Sant Genís, tot   l’entorn de la riera de Sant Genís , on també  aquesta  prenia el nom  de  Bossagay.

L'origen etimològic l’hauríem de buscar en la   composició derivada del nom de lloc dit el  bosc d’en Gai, tot i que documentalment no ens consta pas ningú que posseís terres amb el nom de Gai.

Un dels primers documents on apareix el topònim vall de Bossagay és en una lletra del Bisbe de Girona, Bertran de Montrodon, on diu:  

"Als clergues de Palafolls. Hi havia hagut església antiga a la vall de Bossaganys. El predecessor, bisbe Jaume Satrilla, la traslladà al lloc dit Carregador de Sant Genís, prop del mar, on hi ha el nou poble. Després s’ha vist que el lloc és indefens enfront dels sarraïns; es retornin els objectes de culte a l’antiga, i resti la nova com a capella de Sant Antoni, 10 setembre 1382."

Aquest topònim de la vall no té massa continuïtat en el temps, si que perdura però fins al segle XVIII en molts documents notarials donant nom encara  a la riera. El lloc i la vall de seguida pren el nom de Sant Genís. En establiments de cóssos al carrer Nou de Sant Genís,  al segle XVIII , solars que limiten  a migdia amb la riera, encara s’anomenà la riera de Bossagay.

No només Bossagay serà un topònim, també el trobem com a llinatge. Al Capbreu del Terme del Castell de Palafolls de l'any 1435 capbreva l'Antoni Bossagay. Ja al capbreu del 1502 hi tenim documentat el mas anomenat Bossagay, del qui en té el domini útil el Franciscus Bossagay.

Cal especificar que el mas Bossagay no es troba a la zona de Sant Genís, si dins els límits de la seva parròquia en aquell moment, però fora de la vall de Sant Genís. El tenim ubicat a la zona coneguda com a Veïnat de Gassanons, a la banda nord del Castell de Palafolls, a tocar el riu Tordera. Aquest mas és el que ara coneixem com a mas Puigvert.  

Al segle XVII,  l’any 1636, en té el domini útil  del mas el Joan Puigvert, i és a partir d’aquest nou llinatge quan canvia de nom,  passant a anomenar-se Mas Puigvert.

Actualment el vell/bell nom Bossagay, al municipi de Palafolls, no existeix, serveixi també aquesta primera entrada per mantenir-lo, almenys en el record.

Xevi Salicrú

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada